Politik for personoplysninger

1. Hvad bruger The Burger Company ApS dine personoplysninger til, og på hvilket grundlag?

1.1    The Burger Company ApS behandler kun de personoplysninger om dig som du indtaster på vores hjemmeside eller via vores App: som f.eks. navn, postnummer, telefonnummer og e-mail. The Burger Company ApS behandler disse personoplysninger, så du kan blive kontaktet med henblik på at modtage yderligere information i form af markedsføringsmateriale og konkurrencer.

The Burger ApS indhenter dit samtykke, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6. (1) (a), som hjemmel for denne registrering.

1.2     Herudover kan The Burger Company ApS anvende dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser til os.

The burger anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, da The Burger Company ApS har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger, med henblik på at besvare dine henvendelser.

2. Videregiver The burger Company ApS dine personoplysninger til andre?

2.1   The Burger Company ApS vil kun videregive dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de ovenstående formål, til at forvalte The Burger Company ApS hjemmeside (f.eks. teknisk support), eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller andet retligt grundlag. I sidstnævnte tilfælde anvender The Burger Company ApS databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) som behandlingsgrundlag, da The Burger Company ApS i så fald vil have en retlig forpligtelse til at opbevare og videregive disse oplysninger. Herudover vil The Burger Company ApS i forbindelse med afholdelse af bestilling af mad og afholdelse af konkurrencer etc. dele de oplysninger, som er nødvendige for at levere bestilt mad samt vundne gevinster med de restauranter, som er en del af ”the burger”-konceptet. Der er både tale om restauranter, som er koncernforbundne og ikke er koncernforbundne med The Burger Company ApS. Deling vil alene ske med den enhed, hvor maden er bestilt eller den enhed som afholder den pågældende konkurrence. Du giver samtidig med accept af denne privatlivspolitik samtykke til deling af samtlige de informationer, som du giver The Burger Company ApS til ovennævnte formål. Du kan til enhver tid tilbage dette samtykke. 

3.   Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

3.1  The Burger Company ApS gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

4. Hvilke rettigheder har du efter databeskyttelseslovgivningen?

4.1   Indsigt – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger The Burger Company ApS behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan The Burger Company ApS anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe The Burger Company ApS opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig.

Denne rettighed kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder. 

4.2    Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de personoplysninger som The Burger Company ApS behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende sig til The Burger Company ApS og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil The Burger Company  ApS have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker sit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som The Burger Company ApS indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte The Burger Company ApS, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4.3   Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod The Burger Company ApS’ behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod The Burger Company ApS’ behandling af dine personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, sørger The Burger ApS for, at behandlingen af dine personoplysninger ophører.

4.4  Dataportabilitet – du har ret til at modtage dine personoplysninger.

Du har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os. Du har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder. Disse personoplysninger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

5.   Såfremt du vil gøre brug af dine rettigheder

Kontakt os på info@theburger.dk, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.   Hvis du ønsker at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, undersøger The Burger Company ApS, om det er muligt, og giver dig svar på henvendelsen så hurtigt som muligt, og senest en måned efter modtagelsen af henvendelsen.

6. Klage til Datatilsynet

Såfremt The Burger Company ApS ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.               

7.   Kan The Burger Company ApS ændre privatlivspolitikken?

The Burger Company ApS har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik og vil sikre at du underrettes herom.

Produktet er tilføjet
items in cart

No products in the cart.

Explore Food Items